اخبار

برگردان برخي از خطوط ارتباطي در بجنورد

به اطلاع مشتركان محترم مخابرات منطقه خراسان شمالي ميرساند

مدير مخابرات خراسان شمالي ، عضو شوراي راهبري توسعه مديريت استان شد.

طي حكمي از سوي استاندار خراسان شمالي ، مهندس ها شمي مدير مخابرات منطقه خراسان شمالي ، بعنوان عضو شوراي راهبري توسعه مديريت استان ، منصوب شد.

برگردان برخي از خطوط ارتباطي در بجنورد

به اطلاع مشتركان محترم مخابرات منطقه خراسان شمالي ميرساند : با انجام عمليات برگردان خطوط ارتباطي درمركز تلفن

مشاهده صفحه خبر ها

نظر سنجی

در صورت استفاده از طرح همسفر اینترنت مخابرات میزان رضایت خود را اعلام بفرمایید.
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی