پوستر

تبلیغات

آرشیو اخبار

 

به اطلاع مشتركان محترم شركت مخابرات استان خراسان شمالي ميرساند : با انجام عمليات برگردان ، خطوط ارتباطي در محدوده بلوار معلم - حدفاصل خيابان جنت و ...


به اطلاع مشتركان محترم شركت مخابرات استان خراسان شمالي ميرساند : در راستاي آمادگي در جهت اجراي طرح همكدي در استان با انجام عمليات برگردان در مراكز ...


به اطلاع مشتركان محترم شركت مخابرات استان خراسان شمالي ميرساند : در راستاي آمادگي در جهت اجراي طرح همكدي در استان ، با انجام عمليات برگردان در مركز ...


در راستاي ارائه خدمات بهترارتباطي در مناطق محروم و روستايي ،يك سايت BTS همراه اول در روستاي گزكوه از توابع شهرستان فاروج نصب و راه اندازي شد. ب ...


مديرکل روابط عمومي وامور بین الملل شرکت مخابرات ايران گفت: آسيب نداشتن سواد رسانه اي راضي شدن مخاطب با هر نوع محتواست.تأثير منفي نداشتن سواد رسانه ...